Информация относно проект за ИПРЗ и РУП за кв. 7е, м. ЖК “Красно село – Стрелбище урб. бл. 32” за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ. Повече подробности вижте тук: