Район „Триадица“ съобщава, че ще бъдат извършени реконструкции по тротоара на ул.“Ген.Иван Колев“ и в кв.“Иван Вазов“, при бл-72 А, вх.3 поради необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа от мобилен оператор.