Важно за всички пенсионери!

От Националния осигурителен институт съобщават, че изплащането на пенсиите за месец април 2020 г.ще започне от 7 април/вторник/ и е удължено до 23 април/четвъртък/. Изплащането ще стане по предварително обявен от пощите график.

На 21-23 април 2020 г. включително ще се изплащат пенсиите на пенсионерите, които не са успели да си ги получат преди Великден.

За да няма струпване на хора, клоновете на „Български пощи“ ще обслужват приоритетно клиенти над 60 г. преди 12 ч на обяд.

Пенсиите по платежни сметки ще бъдат преведени на 7 април.

В случай, че пенсионер не може да посети пощенската станция, възможностите са следните:

– изплащане на пенсия в дома на пенсионера над 68 г. след подадено заявление в пощенската станция, в която получава личната си пенсия.

– изплащане на пенсията на упълномощен представител, с представено еднократно изрично или нотариално заверено пълномощно

– изплащане срещу подпис на пенсия и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост, без пълномощно , на съпруг/съпруга/, на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да представят документ за самоличност и личната карта на пенсионера.

От НОИ напомнят на пенсионерите, че в условията на противоепидемични мерки във връзка с коронавируса, следва да спазват дистанция помежду си, да носят лични предпазни средства, да спазват установения график.

https://www.noi.bg/newsbg/5890-pensiiapril2020