Във връзка с предстоящото през 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, Общинска преброителна комисия – район „Триадица“ обявява подбор на преброители, контрольори и придружители.

Изисквания към кандидатите: 

  • Да са навършили 18 години;
  • Минимална степен на завършено образование – средно образование;
  • Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Необходими документи:

  • Заявление (по образец);
  • Автобиография (по образец);
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи);
  • Документ, удостоверяващ IBAN;
  • Съгласие за обработване на лични данни (по образец).

Документите се приемат в административната сграда на район „Триадица“ на адрес: гр.София, ул. „Алабин” № 54, I етаж – стая 103 – „Деловодство“, до 30.10.2020 г.

В район “Триадица“ ще бъдат ангажирани 206 преброители и 42 контрольори.

С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор, след което ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация .

Образци на необходимите документи и допълнителна информация ще намерите на интернет страницата на СО – район „Триадица“ в рубриката „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“, както и на страницата на Националния статистически институт.

 

 Заявление за преброител и контрольор

Образец на автобиография

Съгласие за обработване на лични данни

Критерии за подбор на преброители и контрольори

НСИ-преброители-съобщение

Заповед на Председателя на НСИ за определяне на цени и ставки за дейностите по преброяването