В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА План № 3286р-29617/18.07.2017 г. за противодействие на конвенционалната престъпност за периода юли 2017 г. – юли 2018 г., с цел опазване на обществения ред и противодействие на престъпността на територията на район „ТРИАДИЦАще бъде открита приемна за граждани от полицейски служители на СДВР, планирана за 30.11.2017 г. в зала 301 на район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54 от 1330 до 1630 часа.