Столична Община – район „Триадица“ уведомява заинтересованите лица , че на 23.11.2016г. от 10:00 ч. в районната администрация на адрес :  гр. София,  ул. „Алабин“ № 54,  ет. 3,  стая 301  ще се проведе представяне на  „Проект за схеми  за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа на територията на район „Триадица“, част от които попадат в „Южен парк – ІІІ част“ и градина „Буката““.

Съобщение

Заповед