Уважаеми дами и господа,
във връзка с предстоящото възстановяване и обновяване на парковото пространство на Националния дворец на културата, Ви уведомяваме, че ремонтът ще започне през месец юни съгласно договор с изпълнител „Джи пи груп“ АД и ще продължи 145 дни, като строителен надзор ще упражнява „Софинвест“ ЕООД.