Съобщение по параграф 4, ал.2 от ДР на ЗУТ.

Повече информация можете да видите тук.