ДО ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В СО РАЙОН „ТРИДИАЦА“

Във връзка с писмо на заместник кмета на Столична община г-жа Йоана Христова, е необходимо домоуправителите да предоставят в деловодството на СО Район „Триадица“ информация за броя отглеждани домашни кучета в управляваната от тях етажна собственост, като се посочи собственика и адреса му (апартамент в блока).

В случай, че не е подновена регистрацията на етажната собственост, което се прави на всеки две години, е необходимо да се представи в делводството на  СО Район „Триадица“ уведомление съгласно чл. 46б от Закона за управление на етажната собственост заедно с протокол за избора/преизбирането на домоуправител. Ако е необходимо да бъде издаден документ за качеството на домоуправител, следва да се  попълни нарочно заявление.

Изискуемите документи се подават в срок до 28.04.2017 г.

Информация от домоуправители за домашни кучета

До домоуправителите – пререгистрация и кучета

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВИТЕЛ ЕТС

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО 46Б ЗУЕС

За повече информация:

София Вачева – юрисконсулт в СО Район „Триадица“

ул. „Алабин“ 54, ет. 3, стая 304

тел. 02/8054104, 02/8054152, 02/8054153