Уважаеми граждани на район „Триадица“ , Столична община, 

На 01.02.2018 г. от 18.00 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, ул. „Сердика“ №5, в залата на етаж 3-ти ще се проведе обществено обсъждане на тема: „Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София“. Ще бъдат разгледани четири варианта на транспортното решение.

На събитието са поканени граждани, живущи в района на бул. „Витоша“, бул. Патриарх Евтимий, бул. Ген. Скобелев“ и „Петте кюшета“.

Повече информация вижте тук:

ЗАПОВЕД №РТР18-РД56-17 ОТ 22.01.2018 Г.

Транспортно проучване

Постъпили мнения, становища и предложения по проекта