Район „Триадица“ уведомява, че от 29.05./събота/ започва ремонт на тротоара на ул.“Метличина поляна“ в частта между ул.“Чужденец“ и ул.“Химитлийски проход“ от страната на бл.106. Във връзка с това контейнерите за битов отпадък ще бъдат преместени на ул.“Метличина поляна“ до трафопоста срещу ул.“Ясна поляна“ А във връзка с изграждането на тротоар на ул.“Деян Белишки“ от ул.“Силиврия“ до бл.111, който започва от 31.05. /понеделник/, контейнерите за разделно събиране на отпадъци ще бъдат преместени на ул.“Деян Белишки“ до бл.1.