ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ, КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“ при район „ТРИАДИЦА“ съобщава, че с  ПРОТОКОЛ №4  /16.11.2016г.  на комисия по чл.210 от ЗУТ, по т.1 Е ОПРЕДЕЛЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ И ПРОКАРВАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПРЕЗ ПИ 794, КВ.57, М. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ИЗТОК“.

ПРОТОКОЛ №4