1. Във връзка и в изпълнение на чл. 26 от АПК, Ви уведомявам за започване на административно производство по чл.99б от ЗГР за заличаване на адресна регистрация, по постъпил сигнал с вх. №РТР19-ГР94-1681/01.08.2019г. Повече информация вижте в линк ТУК.

2. Във връзка и в изпълнение на чл. 26 от АПК, Ви уведомявам за започване на административно производство по чл.99б от ЗГР за заличаване на адресна регистрация, по постъпил сигнал с вх. №РТР19-ГР94-1724/06.08.2019г. Повече информация вижте в линк ТУК.