УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че с Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерския съвет на Р България, 2-ри юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.

В изпълнение на Заповед на кмета на Столична община на 02 юни 2019 г. от 1200 ч. ще се проведе тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната на територията на Столична община за почитане паметта на Ботев и на загиналите за свободата на България, чрез излъчване на акустичния сигнал „Въздушна опасност по акустичните сиренни устройства в продължение на две минути.