УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 02 октомври 2017 г. в 13.00 часа ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община, с цел проверка на техническото състояние на системата и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.