Важно съобщение за жителите на район „Триадица“!

 

Район „Триадица“ припомня на гражданите, че при възникнали проблеми с паднали дървета, наводнени улици, подлези и постъпи или др. проблеми, които биха възникнали при евентуална аварийни ситуации или природно бедствие, могат да се обръщат със своите сигнали и през нощта като се обадят на телефона на оперативния ни дежурен 02/80 54 191.

Район „Триадица“ е в готовност за обработване на сигнали и взимане на адекватни мерки за решаване на проблеми

На телефон 02/80 54 110 в рамките на работния ден и

На телефон 02/80 54 191 на оперативния дежурен през нощта