Район „Триадица“ информира, че на 1 октомври 2021 г. от 11:00 часа ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на СО с цел проверка на техническото състояние на системата и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните устройства.