На 21-ви февруари се проведе среща между директорите на училища на територията на район “Триадица” и представители на Фондация “Въздигане”. Домакин бе район “Триадица”, а инициативата за тази среща е на кмета –  инж. Николай Терзиев. Сътрудничеството и партньорството между столичния район и Фондация “Въздигане” има за цел да предложи нови възможности за изучаване на българската история и съхраняване на българската идентичност, на народното творчество и традиции. Като съдържание и тематичен обхват, съвместната инициатива “Аз съм българче”ще представя пред учениците българското културно-историческо наследство по модерен начин и чрез използване на новите технологии на 21-и век. Един от акцентите на проекта “Аз съм българче” е насочен към възпитаване у децата и младите хора на любов към българската история и култура, към художествената и историческа литература.

Предложението за провеждане на “Открити уроци по родолюбие” до директорите на СОУ и ОУ на територията на район “Триадица” е част от програмата за реализиране на съвместния проект “Аз съм българче”. Първата основна тема е “Заветът на хан Кубрат” /632-651г./ Една от подтемите “Кан Алцек, най-малкия син на хан Кубрат” е и анонс към предстоящото Споразумение за приятелство и съвместни инициативи в обществена полза между район Триадица и кметство Челе ди Булгерия – Италия, където според историческите сведения се заселват Алцековите българи. Припомняме ви, че бронзовата скулптура на хан Алцек там е създадена и поставена със съдействието на Фондация “Въздигане” през 2016г. Оттогава започва и сътрудничеството с район Триадица.

Поредицата от открити уроци са разработени от специалисти по история и се провеждат от преподаватели, доброволци от Фондация “Въздигане”. Преподаватели са Милен Петров и Светла Касабова. По време на срещата с директорите, бяха представени древни български оръжия – лъкове, стрели; реплики на златни тракийски съкровища, като маската на Терес и така нагледно, по атрактивен за децата начин, ще се провеждат часовете. В момента, от Фондацията изработват тракийски и прабългарски дрехи, които също ще бъдат показани на учениците. Като график на провеждане и като съдържание, откритите уроци са съобразени с учебната програма, със законовите изисквания и правилата за организация на учебния процес в съответното училище. Времетраенето на Открития урок по родолюбие е 40 мин. “Целта ни е децата да се асоциират с националните ни герои, като на всяко училище искаме да подарим минимузей – витрини, в които да има отливки на българските царе, реплики на тракийски съкровища, а в Южния парк да има една постоянна музейна експозиция на открито. Оценяваме високо съдействието и съпричастността на кмета инж. Терзиев към родолюбивата ни кауза”, заяви Цветомир Цанев /на снимката/ от Фондация “Въздигане”. Срещата премина при огромен интерес от страна на училищните директори и вече има подадени заявки от тях за провеждане на Открити уроци по родолюбие, като първият такъв ще се проведе в 121-во СОУ “Георги Измирлиев” на 15-ти март. Всички директори на училища на територията на район Триадица, които искат да се включат в проекта, могат да подадат своите заявления в район Триадица – отдел “Хуманитарни дейности”.