Район „Триадица“ е партньор на турнира „Да приобщим различните“ Район „Триадица“ е партньор на първия Международен турнир по баскетбол, който ще се проведе на 26.09.2021 г. пред НДК под надслов „Да приобщим различните“. Каузата на престижното спортно събитие е свързана с каузата за закупуването на специализиран бус.

Пет отбора в инвалидни колички от България, Италия, Турция, Босна и Херцеговина ще се включат в надпреварата. Проектът е финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт, а се реализира в подкрепа на инициативата „София- Европейска столица на спорта“.

Повече подробности за идеята и програмата тук: