Важно съобщение!

Район „Триадица“ се включва активно в борбата за недопускането на разпространението на COVID-19 на територията на страната с поредния си апел да „Бъдем всички заедно“ в условията на извънредни мерки и да си помогнем. Хората с добри сърца, които намерят сили и пожелаят, могат да се включат в доставката на хранителни продукти, консумативи и медикаменти на хора в нужда като се обадят на централизирания тел.0700 17 310 (денонощно)  в Контактния център  на СО или чрез попълване на „Заявление за доброволец“, което е налично в Системата на Контактния център на Столична община –  https://call.sofia.bg в рубриката „Писма, жалби, ЗДОИ и др“.

Десетки хора в момента разчитат на екипите на ОП“ Социален патронаж“, аварийните екипи, медицинските специалисти, които са затрупани с работа. Всяка протегната ръка за помощ означава да подкрепиш и спасим един човешки живот! Да бъдем добри хора!