Има дати, които са записани със златни букви в историята на всеки народ. Такава дата е 6 септември 1885 година, когато беше изправена една историческа несправедливост, вследствие на Берлинския диктат, разпокъсал българските земи на пет части – Княжество България, Източна Румелия, Тракия и Македония, Северна Добруджа и западите покрайнини.

       Решенията на Берлинския конгрес предизвикват силен стремеж за национално обединение. На 6 септември 1885 г. автономната област Източна Румелия обявява своето съединение с Княжество България.

      Съединенито е едно от най-забележимните и достойни събития в израстването на българската държава. На 6 септември 1885 г. българският народ прави категорична заявка за самостоятелно и равноправно присъствие в политическия живот на Европа и дава знак на европейските политици, че сме нация, с която трябва да се съобразяват. Гордостта ни от този акт се поражда най-вече и от факта, че това е едно изцяло българско дело, една „чисто българска работа“, както се изразява един от неговите вдъхновители Захари Стоянов. Датата 6 септември, превърнала се в символ на националното ни единство, е обявена за национален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.  И още един факт, който е рядкост в нашата историография – Съединението е най-малко оспорваното събитие в българската история – нещо, което не може да се каже за никой друг паметен акт от такава величина.

       Съединението на Княжество България с Източна Румелия и сега, 132 години по-късно, блести със своята чистота и безкористност, с народния стремеж за справедливост. На онзи паметен 6 септември 1885 година българският народ доказа, че има и желанието, и волята, и готовността да кове собствената си съдба в свободна и обединена България!

   ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ИНЖ. НИКОЛАЙ ТЕРЗИЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“