Уведомление за инвестиционно предложение по чл.95,ал.1 от Закона за опазване на околната среда