Важно съобщение!

Удължава се до 16.11.2020 г. срокът за подбор на преброители, контрольори и придружители. Документите се приемат в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“№54, първи етаж, стая 103, „Деловодство“