Столична община удължава срока за подаване на документи за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи до 18.09.2020 г.

До 31.08.2020 г. ще продължи и изнесената разяснителна кампания по места. Повече информация за проекта, може да се намери на сайта: www.sofia.bg/opos.

 

В проекта на СО могат да участват всички граждани на града. Очаква се първите нови уреди да бъдат монтирани през следващия отоплителен сезон. Проектът е свързан с подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.