Район „Триадица“ удължава до 27 октомври 2020 г. срока за предоставяне на „Топъл обяд“ на нуждаещи се хора в условията на COVID-19. В момента осигуряваме храна на 80 човека.

От топлия обяд могат да се възползват хората с ниски доходи в социална изолация, предвид поставянето им под карантина, хора с увреждания, както и пенсионери над 65 години без доходи или под линията на бедност.

Обядът достига до нуждаещите се по предварителен график. Лицата, ангажирани с доставката разполагат с необходимите дезинфектанти, маски, миещи препарати и ръкавици. Ежедневно се извършва дезинфекция на автомобилите, а храната се поднася в еднократни съдове.