Улиците в кв.“Иван Вазов“ бяха почистени и измити с помощта на служители на Столичния инспекторат- район „Триадица“. За това помогна въвеждането на „Зелена зона“ в квартала, което ни позволи да разчистим общинските терени и тротоарите от неправилно паркирали автомобили. Улиците „Димитър Манов“, „Ярослав Вешин“, „Забърде“, „Бурел“, „Михаил Буботинов“ и др. днес изглеждат по съвсем различен начин.

Усилията на район „Триадица“ са насочени към постепенното обновяване на облика и на всички останали квартали.