Възпитаници на 7ДГ „Детелина“ измайсториха и предоставиха великденски яйца на Дневен център за деца от аутистичния спектър „Тацитус“. Целта на благотворителното мероприятие е чрез разпродажбата на различните материали да се обърне внимание на обществото към потребностите на децата с аутизъм и техните семейства. „Това е един от начините  към подаване на детските ръчички към специалните деца“, каза директорката на 7 ДГ „Детелина“ Гинка Златарева. На 4 април пък в детската градина е обявен Ден на прегръдката, за да може доброто да бъде разпространено.