Административни услуги

 

 

 

Банкова сметка за заплащане на административни услуги:

РАЙОН „ТРИАДИЦА“

IBAN:  BG34SOMB91303124907901

BIC:  SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА