Човешки ресурси и правно обслужване

  1. ГР34 Признаване или отказ на чуждестранни съдебни решения и други актове  – Заявление – срок: 30 дни – цена:
  2. Учредяване на настойничество и попечителство – Заявление – срок: 30 дни – безплатна услуга
  3. СД03 Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство * – Заявление  – срок: 7 дни – цена: 3.50 лв.
  4. ЧР01 Издаване на УП2 /УП3 – Заявление – срок: 14 дни – безплатна услуга

 

Други формуляри: