Извършва деловодна обработка на входящата и изходящата кореспонденция в района;

Осигурява и предоставя на гражданите необходимите бланки във връзка с административното обслужване.

Приема и регистрира заявления, искания и молби от граждани;

Услуги