Публичен регистър на Сдружения на собствениците, район „Триадица“
Изтегли регистъра

За връзка:

Стефания Петрова, тел: 02/80 54 121
ул. “Алабин” № 54, етаж 3, стая 314

Документи се подават в деловодството на район „Триадица“

За регистрация на Етажна собственост:

  1. Уведомление по чл.46 б ЗУЕС – образец, който се получава в деловодството или може да изтеглите от уеб сайта на районната администрация – за вписване в регистъра. Същото следва да бъде попълнено от председателя на Управителния съвет или управителя на етажната собственост след провеждане на общо събрание на собствениците.
  2. Копие от протокола на общо събрание, заверено от председателя на управителния съвет
  3. Заявление за управител на ЕС –  за издаване на документ, който удостоверява качеството председател на УС (управител) на етажна собственост.

За вписване на Сдружение на собствениците:

  1. Заявление за регистрация на Сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС
  2. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите имена и адреса в етажната собственост;
  3. Протокола на Общо събрание;
  4. Споразумение, заверено от председателя на Управителния съвет /управителя/;
  5. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението /чл. 29 от ЗУЕС/;

Заявлението се подава в Деловодството на район “Триадица”.

Услуги