В този раздел можете лесно да стигнете до електронните адреси чрез които са достъпни електронните услуги на Столична община и районните администрации, НАП, да подадете документи по електронен път за локално платено паркиране на ППС на живущите в жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране и Информационната система за обслужване на детските заведения на СО, можете да подадете сигнал или да изпратите Вашето мнение за работата на районната администрация.

Онлайн Деловодство

Уважаеми граждани,

това е страницата, чрез която ще може да получавате информация от деловодната система „Акстър“ на СО район „Триадица“.

Страницата е в процес на изграждане и все още не е с пълна функционалност.

НАПРАВЕТЕ СПРАВКА

Електронни услуги

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Гражданите и фирмите могат да търсят информация за електронните административните услуги, да изпращат заявления, декларации и писма, да изискват информация и да получават достъп до различни информационни системи.

Електронни административни услуги на Столична община

  • намерите информация за всички административни услуги с бланки за попълване;
  • подадете искане за извършване на електронни услуги;
  • направите справка за заявените от вас електронните услуги и техния статус;
  • сигнализирате за нередности;
  • споделите мнението си за качеството на извършените услуги.

Електронни услуги на НАП

Информационна система за обслужване на детските заведения

Електронно заявяване на винетен стикер за паркиране

Сигнали и жалби

Тази форма е само за подаване на сигнали, жалби и предложения до районната администрация.

Mоля попълвайте данните на кирилица (с изключение за e-mail адреса).

Уведомяваме Ви, че район „Триадица” не обработва анонимни сигнали.

Благодарим Ви за съдействието.

Choose File

Услуги