Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща такса на стойност:

изчислява се 10% от стойността на обекта

 

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100лв

 

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща такса на стойност:

изчислява се 0.3% от стойността на обекта
 

Срок за предоставяне:

от 14 дни -1 месец

За услугата се заплаща такса на стойност: 

0,10 лв./л.м., но не по-малко от 20,00 лв

Срок за предоставяне:

от 14 дни -1 месец

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20.00 лв.

Срок за предоставяне:

1 месец

За услугата се заплаща такса:

изчислява се

Срок за предоставяне:

от 14 дни -1 месец

За услугата се заплаща такса:

изчислява се

Срок за предоставяне:

от 14 дни -1 месец

За услугата се заплаща такса:

3,4-та кат 750 лв. /5-та кат 500 лв. /доп. застрояване 250 лв.

 
Срок за предоставяне:

от 14 дни -1 месец

За услугата се заплаща такса:

изчислява се

Срок за предоставяне:

от 14 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 40лв

Срок за предоставяне:

30 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 10.00 лв

Срок за предоставяне:

от 7 дни – 1 месец

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 40.00 лв

Срок за предоставяне:

от 7 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност: 3.50 лв

Срок за предоставяне:

от 14 дни

Услугата е безплатна

Изтегли образец

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%.

Формуляри:

Услуги