КОМПЕНСАЦИИ 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 

КОМПЕСАЦИИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, НЕПРИЕТИ В ЯСЛЕНИ ГРУПИ ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА – УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ съгласно ПМС 76 – ДЕЦА НАД 3 Г.  

 

КОМПЕСАЦИИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, НЕПРИЕТИ В ЯСЛЕНИ ГРУПИ ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА – УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ съгласно ПМС № 206/13.10.2023 г. в сила от 27.10.2023 г.  – ДЕЦА ДО 3 Г.

Заявление

Искане за изплащане на средства

Промени по реда и начина за кандидатстване за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.) и Постановление № 231 от 1 август 2022 г.

Чрез новия модул „Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас)се дигитализират процесите по подаване на документи от родителите на неприетите деца и тяхната обработка от служителите в районните администрации. Използват се наличните функционалности на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас за извършване на служебни проверки в НБД „Население“ на настоящия адрес на неприетото дете и неговия статус в регистрите на МОН.

Модул „Компенсации“ се внедрява в експлоатация от 27.09.2023 година от екипа на Столична община, като всички документи за учебната 2023/2024 г. ще се подават и обработват по електронен път.  

Родителите на неприетите деца, които преди 27.09.2023г. са подали в районните администрации заявления и/или искания за компенсации за новата учебна 2023/2024 година, трябва да попълнят необходимите данни в модул „Компенсации“ в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас и да прикачат в системата съответните документи, удостоверяващи разходите за отглеждане, възпитание и обучение на техните деца.

Документите за учебната 2022/2023 година ще се подават и обработват по досегашния ред –в районните администрации. 

Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас, като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“.

Въпроси по горепосочените промени може да се отправят на платформата за обратна връзка на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас и на електронна поща: education@triaditza.org

 

 

 

 

 

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ

За получаване на компенсации за неприети деца в ясли/градини или училище
през учебната 2023/2024 година (от 1.09.- за деца, родени след 2020 г. и
от 15.09 – за деца, родени преди 2020 г.)детето Ви трябва да е участвало
в класиранията за прием в детска градина/ясла или училище след
12.05.2023 г., отнасящи се за нея.

След 27.09.2023 г. се очаква кандидатстването за компенсации за учебната
2023/2024 г. да се осъществява чрез модул „Компенсации“ в ИСОДЗ. В
случай, че вече имате подадени документи за м. септември 2023 г. за деца
в яслени групи и периода 14.09-31.10.2023 г. за деца в градински групи,
ще бъде необходимо да ги подадете отново, но чрез системата ИСОДЗ.

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ

За получаване на компенсации за неприети деца в ясли и градини през  учебната 2023/2024 година, следва детето да е участвало в класиранията за прием в детска градина или училище след 12.05.2023 г., отнасящи се за учебната 2023/2024 г.

При възникнали въпроси, може да се запознаете с публикуваната на страницата на СО- район „Триадица“ обща информация, да ни изпратите имейл на education@triaditza.org или да зададете своите въпроси на телефони 02/8054142 и 02/8054137.

Обща информация за неприети деца в градински групи

Заявление за получаване на компенсации

Искане за изплащане на компенсации

Наредба за получаване на компенсации по ПМС 76

 

Обща информация за неприети деца в яслени групи

Заявление за получаване на компенсации по ПМС231

Искане за получаване на компенсации по ПМС231

Постановление №231 на МС