Район „Триадица“ информира, че благодарение на професионализма на целия педагогически състав, три училища в района попадат в престижната класация на десетте училища с най-висок минимален бал за прием след седми клас.

Това са 73 СУ „Владислав Граматик“, 2 АЕГ „Томас Джеферсън“ и 22 СЕУ „Г.С. Раковски“. За поредна година в челните места по най-желани паралелки в училище отново се нарежда 22 СЕУ „Г.С.Раковски“. За най-предпочитано професионално училище е обявена Националната търговско банкова гимназия /НТБГ/,отново на територията на район „Триадица“, със специалност „Електронна търговия“. За 2020-та година НТБГ отново бе лидер в класацията на професионалните образователни институции, но със специалността „Банково дело“ с изучаване на английски език.