Район „Триадица“ в партньорство с творците от ПОдЛЕЗНО превърнаха стена на читалище „Светлина“ в истинско произведение на изкуството. Нека бъде светлина!