Дейности

Презентация форум

Програма форум

Психологически тестове

Диагностични средства

Ненасилствена комуникация

Презентации форум

Родителите и децата

Eмоционална интелигентност

Толерантност


Презентации работна среща

Покана работна среща

Работна среща


Презентации Тиймбилдинг 07.07.2020г.

Програма тиймбилдинг

Тиймбилдинг обучение

Пътуване към себе си 

Импулсивно поведение Триадица 07.07.2020г.

Зависимости- ПАВ


Кръгла маса

Кръгла маса

Покана кръгла маса 

Програма кръгла маса

Атр Ателие 

Диагностични средства 

Дигитално обучение

Удостоверение

ПД – Триадица