Инициативи

Презентация „Трети март“ от НПГПФ

Презентация „Първи март“ от 47. СУ „Христо Г. Данов“

Проект: „Превенция чрез образование“

Презентация „Правата и задълженията на учениците“

Презентация „Традиция“

Презентация „Толерантност“

Електронни материали от проекта

ДГ 167 „Малкият принц“

ДГ 127 „Слънце“ДГ 127 „Слънце“

ДГ 87 „Буката“

ДГ 2 „Звънче“

Аспекти от културното наследство на Столична община – район „Триадица“ във фотоси

Децата на Триадица рисуват Триадица