На 1 ноември, когато отбелязваме Деня на народните будители, район „Триадица“ поднася своето уважение и преклонение към делото на книжовниците и просветителите, благодарение на които са се съхранили духовните ценности и националното самосъзнание на българите. Всяко едно време има нужда от будители като Свети Йоан Рилски, които да разпалват и поддържат искрата на книжовността и светлото им дело да се предава от човек на човек, от поколение на поколение. Честит празник на учителите, представителите на читалища и образователни институции, както и на всички българи, които допринасят за съхранение на огъня на духовното начало.