„Върви народе възродени, Към светла бъднина върви, С книжовността, таз сила нова, Съдбините си ти поднови!“ На един от най-чистите, най-светлите и най-святите празници на нашия народ поклон пред учителите, културните, просветни и читалищни дейци! Честит 24 май!