Район „Триадица“ честити празника на всички бивши, настоящи
и бъдещи студенти! 8 декември е символ на младостта, независимия дух, смелите
идеи и мечти.

След здравето знанието е най-голямото богатство на света!

Честит празник!