Опазването на чистотата е един от приоритетите на район „Триадица“. Контейнерите за боклук в нашия район се сметоизвозват седем пъти в седмицата, нощно време. За едрогабаритните отпадъци е въведен отделен график. Районната администрация и зачислените към нея инспектори имат готовност за реакция на всеки получен сигнал на гражданин за нарушение в сметоизвозването. Такъв бе случаят с бл.261 на бул.“Тодор Каблешков“. След постъпилия сигнал, той бе обработен още на 12.12.2019 г., в четвъртък. Връзката между жителите на район „Триадица“ и районната администрация е особено важна за нас. Всеки от 80 000-те граждани има възможност да сподели своите проблеми, оплаквания или похвали в името на подобряването на условията на работа и живот.