УВЕДОМЛЕНИЕ провеждане на публични консултации за съставите на подвижните секционните избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолацияна територията на район „Триадица на 19 март 2021г./петък/ от 10:00 часа в стая 301/заседателна зала/, етаж 3 в административната сграда на район „Триадица“, находяща се в гр. София, ул. „Алабин“ № 54.