13 специалиста от районен инспекторат „Триадица“ се грижат за жителите на района. Те отговарят за контрола по опазването на околната среда , следят дейностите, които извършват фирмите по чистотата – сметосъбирането  , сметоизвозването, ръчното почистване на улици и тротоари, миене и снегопочистване. Районните инспектори на „Триадица“ контролират извозването на зелените  и  отделно на едрогтабаритните отпадъци.

В правомощията им е да осъществяват контрол над търговията на открито и на подвижните съоръжения/маса и  столове/ пред стационрни търговски обекти. Инспекторите следят за неправилното паркиране в зелени площи и детски площадки. Ежедновно от тях се следи и качеството на атмосферния въздух в района, както и замърсяването от строителството.

Еспертите от районния инспекторат „Триадица“ съвместно с еколозите на район „Триадица“ контролират редовността на документите на домашните кучета и почистването след дефекация.

Сигнали за проблеми или нередности се подават на денонощния телефон на – оперативен център към Столичния инспекторат 02 987 55 55  или на http://www.inspectorat-so.org/