В ДГ №127 „Слънце“ се разкрива първа възрастова група за деца, родени през 2019 г. Новата група ще е за 18 деца и ще е във филиала при бл.95.

Свободните места за групата ще бъдат обявени в понеделник – 29.08.2022 г. в профила на ДГ № 127 в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата.

Класирането на деца ще се извърши на 02.09.2022 г.