Район „Триадица“ информира, че на 16.09.2022 г. от 8:30 до 14:30 ч. ще има мобилен пункт за организиране на система за разделно събиране, приемане, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинства на територията на Столична община. Пунктът ще бъде разположен на бул. “Арсеналски“ 97, на паркинга до светофара на кръстовището с ул. “Богатица“.