Заповед на СО за специализиран превоз на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването