До 18.10.2022 г. продължава реконструкцията на съществуващата тръбна канална мрежа на „А1 България“ ЕАД в участъка ул.“Гатьо Шишков“ №22 вх.4 и бул.“Черни връх“ №122