Народно читалище „Д-р Петър Берон -1926 г.“ кани любителите на литературата на 20-годишнина на  Литературна гостоприемница.