Поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1България“ ЕАД ше извърши реконструкции по ул.“Цар Асен“ 10 и ул.“Иван Денкоглу“ 22 до 26.10.2022 г.